Słownik gracza

Poniżej szanowny Graczu znajdziesz mini słownik porządkujący pojęcia związane z materią gaming-ową ^^

agro (ang. aggregation)

Współczynnik określający stopień zainteresowania moba bohaterem.

alt (ang. alternative)

Każda dodatkowa postać stworzona przez gracza nie będąca jego główną postacią.

aoe (ang. area of effect)

Obszar w grze o zmienionej w czasie charakterystyce np. w wyniku rzucenia czaru.

build (z ang. konstrukcja)

Zestaw przedmiotów i / lub umiejętności bohatera zebrany w celu uzyskania maksymalizacji określonego efektu w grze.

buff

Zwiększenie pozytywnych i / lub zmniejszenie negatywnych parametrów postaci.

bug (z ang. błąd)

Błąd w grze związany z technologią jej wytworzenia.

cd (ang. cooldown, z ang. odnowienie)

Czas potrzebny na odnowienie danej umiejętności i / lub zmianę cech postaci.

cc (ang. crowd control, z ang. kontrola tłumu)

Zespół cech i / lub umiejętności pozwalających wpływać na zachowanie oraz statystyki postaci w grze.

debuff

Zmniejszenie pozytywnych i / lub zwiększenie negatywnych parametrów postaci.

dot (ang. damage over time, z ang. obrażenia w czasie)

Rozłożone w czasie obrażenia zadawane postaci.

dps (damage per second, z ang. obrażenia na sekundę)

Ilość obrażeń zadawanych postaci na pojedynczą sekundę gry.

drop (z ang. upuszczać / spadek)

Dobra otrzymywane z moba w wyniku pokonania go w grze.

eq (ang. equipment, z ang. wyposażenie)

Całe dobrodziejstwo inwentarza postaci w grze.

fps (ang. first-person shooter, z ang. strzelanka pierwszoosobowa)

Gatunek gier komputerowych, w której rozgrywka toczy się z perspektywy pierwszej osoby. Cała percepcja świata gry odbywa się z poziomu “oczu gracza” co oznacza, że widzi on ręce oraz broń sterowanego przez siebie bohatera. Najczęściej gatunek ten opiera się na walce z wykorzystaniem różnego rodzaju broni palnej.

glass cannon (z ang. szklane działo)

Postać zadająca bardzo duże obrażenia ale jednocześnie posiadająca bardzo niską zdolność przyjmowania obrażeń.

glitch (z ang. usterka)

Krótkotrwałe, niepoprawne działanie gry.

grind (z ang. harówka)

Proces zdobywania w grze doświadczenia i / lub przedmiotów.

healer (z ang. uzdrowiciel)

Klasa postaci wyspecjalizowana w procesie leczenia innych postaci.

hp (ang. hit points, z ang. punkty obrażeń)

Miara wielkości obrażeń jakie może przyjąć dana postać.

item (z ang. przedmiot)

Element ekwipunku postaci.

jumper (z ang. skoczek)

Gracz, który w trakcie rozgrywki zmienia drużynę na przeciwną.

kajtowanie (ang. killing in transit, z ang. zabijanie w ruchu)

Technika walki polegająca na zadawaniu obrażeń przeciwnikowi w ruchu najczęściej wykorzystywana przez postacie zasięgowe jak np. łucznicy, kusznicy.

loot (z ang. łup)

Dobra otrzymywane z postaci innego gracza w wyniku pokonania tej postaci w grze.

main (z ang. główny)

Główna postać gracza w grze.

melee (z ang. bijatyka)

Klasa postaci zadająca obrażenia w walce bezpośredniej i / lub na krótkim dystansie przy użyciu broni białej.

mmo (ang. massively multiplayer online)

Rodzaj gier posiadających tylko tryb wieloosobowy, wymagający do rozgrywki połączenia internetowego.

mob (ang. mobile object)

Wrogo nastawiony względem bohatera NPC w grze.

nerf

Pogorszenie charakterystyk postaci wprowadzane przez twórce gry w procesie balansowania jej mechaniki.

npc (ang.non-playable character)

Każda postać w grze komputerowej nie kontrolowana przez gracza.

op (ang. overpowered, z ang. zmożony)

Cecha postaci lub przedmiotu, określające jej bardzo wysokie na tle innych statystyki, przekładające się na wyraźną dominację nad przeciwnikiem, zaburzającą balans mechaniki gry.

peker (ang. player killer, z ang. zabójca graczy)

Postać eliminująca innych graczy w grze.

potka (ang. potion, z ang. napój)

Eliksir wpływający pozytywnie i / lub negatywnie na statystyki postaci oraz mobów.

pullowanie (ang. pull, z ang. przyciąganie)

Przyciągnięcie uwagi moba lub całej ich grupy przez postać gracza. Zachowanie, którego nie lubi Percoz na dunach ^^

pumper (ang. pump-action, z ang. pompowanie)

Gracz uzyskujący ponadprzeciętne wyniki podczas korzystania z broni strzeleckiej gładkolufowej typu “shot-gun”.

rpg (ang. role-playing game)

Gatunek gier komputerowych gdzie Gracz kontroluję postać i / lub zespół postaci, osadzoną w fabularnych ramach. W wyniku postępu fabularnego postacie ulegają ciągłemu rozwojowi, dzięki czemu Gracz ma możliwość “wczucia się w odgrywaną rolę”.

root (z ang. zakorzeniać się)

Stan w którym postać lub mob są pozbawione zdolności poruszania się.

stun (z ang. ogłuszać)

Stan w którym postać lub mob są pozbawione przytomności.

support (z ang. wsparcie)

Klasa postaci, która nie bierze bezpośredniego udziału w walce lecz swoim działaniem pozytywnie wpływa na statystyki członków zespołu i / lub negatywnie na statystyki przeciwnika.

tank (z ang. czołg)

Klasa postaci generująca odpowiednio duży threat umożliwiający skupianie na sobie uwagi mobów.

threat (z ang. zagrożenie)

Współczynnik określający stopień zagrożenia jaki generuje postać dla moba.

troll

Gracz uprzykrzający swoim zachowaniem rozgrywkę innym graczom. Również baśniowa postać ze skandynawskich wierzeń ludowych.

wipe (z ang. wycierać)

Porażka całej lub większej części drużyny w walce.

woksel (ang. volumetric picture element)

W grafice 3D najmniejszy element, z którego buduje się bardziej skomplikowane bryły.

zerg

Duża liczba postaci na małym obszarze gry.

Share This